KURUMSAL

Uçtan Uca Çözüm Üreten Türkiyenin En Değerli Sac İşleme Merkezi

Müşterilerimizin mutluluğunu sağlayıp ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmak için KALİTE’yi temel koşul olarak görüyoruz.

Toplam kalite yönetimini firmamızın çalışma ortamındaki, çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız, satıcılarımız, çevre, içinde yaşadığımız toplum, teknoloji ortamında başarılı olmak için temel yaşam ve çalışma tarzı olarak benimsedik.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini tatmin edecek kalite seviyesinde hizmet vererek piyasadaki pazar payımızın ve rekabet gücümüzün artırılması,

Firmamızın tüm proseslerinin uluslararası kalite seviyesinde gerçekleştirilmesi ve çalışanların katılımı ile sürekli yenilenip iyileştirilmesi.

Kaliteyi üretirken çevrenin, işçi sağlığının ve uygun çalışma ortamının korunması,
Hizmetlerimizin, ulusal ve uluslararası pazarın ekonomik ve teknik gerekesinimlerine en uygun biçimde gerçekleştirilmesi, Amaçlarımıza ulaşmak ve prensiplerimize sağdık kalmak için çalışanlarımızın düzenli olarak sürekli eğitilmesi ve niteliklerinin yükseltilmesi, Firma çalışanları ile karşılıklı iletişimin iyileştirilmesi ve sistematik hale getirilmesi, Satıcılarımızla işbirliğimizi güçlendirip kalite politikamızın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi,

Hedeflerimize ulaşmak için; Kalite düzeyimizin gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirilmesi için tüm personelimizin çalışmalarında Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklilikleri esas alınması.

Verimli ve etkin çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle bir bütün olarak takım ruhu içinde çalışmak.

Paydaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Sürdürülebilir bir büyüme ile sektörünün lideri olarak, başarıyı devam ettirmektir